Σύντομα κοντά σας
με το πιο "fresh" website!

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ, Τ.Κ. 182 33
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΟΣ Α & ΟΔΟΣ Β: Β30, Β22, Α23, Α25, Α27, Α29 | ΤΗΛ: 210 48 29 333
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΟΣ Ε: Ε11, Ε13, Ε15, Ε17 | ΤΗΛ: 210 48 15 784
FAX: 210 4814 966 | EMAIL: sales@menelaos.gr