πιστοποιήσεις

Είναι προτεραιότητά μας η άριστη ποιότητα των προϊόντων που διακινούμε. Στόχος μας είναι η ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΦΡΟΥΤΑ να αποτελεί πρότυπο ασφάλειας στον κλάδο των Φρούτων & Λαχανικών. Έτσι ακολουθούμε με συνέπεια τις παρακάτω διαδικασίες:

– Ποιοτική αξιολόγηση των προϊόντων κατά την παραλαβή τους βάσει υψηλών κριτηρίων ποιότητας που έχουμε θέσει
– Εργαστηριακό έλεγχο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
– Επίβλεψη των προμηθευτών μας τόσο στο επίπεδο των αγροτεμαχίων όπου πραγματοποιείται η παραγωγή, όσο και στο επίπεδο των συσκευαστηρίων των προϊόντων

Η ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΦΡΟΥΤΑ, με αίσθηση ευθύνης απέναντι στον σύγχρονο επαγγελματία που επιδιώκει τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων που παρέχει στην αγορά, είναι πιστοποιημένη με ISO 22000 και ISO 9001.

Επιπλέον δίνει έμφαση στην πιστοποίηση Global GAP (Good Agricultural Practice) των προϊόντων που διακινεί.

Τέλος, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο χώρο των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, μέσα από συνεργασίες με τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές βιολογικών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ΜΕΝΕΛΑΟΣ είναι πιστοποιημένη από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ.