επικοινωνία

Κεντρική Αγορά Αθηνών, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33
Κεντρικό κατάστημα: B30
Υποκατ/τα: Α23, Α29, Β22, Β24, Β26, Β28, Ε13
Τηλ.: 210 4829333, 210 4814327, 210 4815077
Fax: 210 4814966 | e-mail: sales@menelaos.gr