επικοινωνία

Κεντρική Αγορά Αθηνών, 182 33, Αγ. Ι. Ρέντης, Αττική
Κατάστημα: B30 | Τηλ.: 210 4829333
Κατάστημα: Ε13 | Τηλ.: 210 4815784
Fax: 210 4814966 | e-mail: sales@menelaos.gr