Φόρμα Παραπόνων Πελατών

Παρακαλούμε περιγράψτε το παράπονο σας και αποστείλετε στην ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΦΡΟΥΤΑ

Περιγραφή Παραπόνου:

Εταιρεία:

Δ/νση:

Χώρα:

Email:

Τηλέφωνο:

Προϊόν:

CODE/LOT Number:

GGN/CoC Number:

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου:

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένη την παρούσα φόρμα, καθώς και ότι άλλη πιθανή τεκμηρίωση που σχετίζεται με το παράπονο σας.

image description