Η ΜΕΝΕΛΑΟΣ αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργατών της στο εξωτερικό είναι σε θέση να διαθέσει τα εκλεκτά προϊόντα της ελληνικής γης σε όλα τα μέρη του κόσμου. Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού για να εξασφαλίσουμε πως τα ελληνικά προϊόντα θα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή στο εξωτερικό με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.

Η εξαγωγική μας δραστηριότητα εντείνεται τους μήνες του έτους που η γη μας παράγει αγροτικά προϊόντα που είτε δεν παράγονται, είτε η ποσότητα τους δεν επαρκεί στις χώρες προορισμού. Χαρακτηριστικά εξάγουμε σταθερά, προϊόντα όπως ακτινίδια, λεμόνια, μήλα, πορτοκάλια, σπαράγγια κ.α.