ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας με κριτήριο την ποιότητα των προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής, κοπής και συντήρησης και βεβαίως την ποιότητα στη διαλογή και συσκευασία των προϊόντων.

Εάν πιστεύετε πως το προϊόν σας είναι ξεχωριστό και θα θέλατε να το συμπεριλάβουμε στα είδη μας τότε μπορείτε συμπληρώσετε παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα και το e-mail της εταιρίας μας.

Παρακαλούμε γράψτε την επωνυμία της εταιρίας σας καθώς και τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και το site σας εφόσον υπάρχει.

    Παρακαλούμε γράψτε την επωνυμία της εταιρίας σας καθώς και τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και το site σας εφόσον υπάρχει.

    Παρακαλούμε γράψτε μας ένα σύντομο προφίλ της εταιρίας σας ώστε να μας δώσετε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε καλύτερα.

    Ποιο προϊόν/προϊόντα θα θέλατε να μας προτείνετε να προμηθευτούμε από εσάς;

    Ποιους μήνες του έτους κατά κανόνα μπορείτε να μας προμηθεύσετε; Παρακαλούμε αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε προϊόν.

    Ποιες πιστοποιήσεις διαθέτετε;