ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού για να εξασφαλίσουμε πως δεν θα παρατηρηθούν ελλείψεις στην ελληνική αγορά καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Εάν θέλετε να γίνετε προμηθευτής μας, μπορείτε να συμπληρώσετε παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος ή επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα και το e-mail της εταιρίας μας.

Παρακαλούμε γράψτε την επωνυμία της εταιρίας σας καθώς και τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και το site σας εφόσον υπάρχει.

    Παρακαλούμε γράψτε την επωνυμία της εταιρίας σας καθώς και τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και το site σας εφόσον υπάρχει.

    Παρακαλούμε γράψτε μας ένα σύντομο προφίλ της εταιρίας σας ώστε να μας δώσετε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε καλύτερα.

    Ποιο προϊόν/προϊόντα θα θέλατε να μας προτείνετε να προμηθευτούμε από εσάς;

    Ποιους μήνες του έτους κατά κανόνα μπορείτε να μας προμηθεύσετε; Παρακαλούμε αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε προϊόν.

    Ποιες πιστοποιήσεις διαθέτετε;